Opleidingen

Onze vereniging verzorgt o.a. de volledige basiscursus EHBO.
Deze cursus zorgt ervoor dat de deelnemers in staat zijn om op een verantwoorde wijze, eerste hulp te verlenen bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.

Daarnaast worden maandelijks herhalingslessen gegeven om de kennis op het gebied van hulpverlening op peil te houden.
Deze lessen zijn bestemd voor mensen die al in het bezit zijn van een EHBO diploma en dit geldig willen houden.

Er worden ook speciale (herhalings)lessen gegeven die zich specifiek richten op reanimatie.

Bovendien verzorgt de vereninging de cursus “EHBO aan kinderen”.

Voor meer informatie over één van de cursusen klikt u even op de betreffende cursus hieronder

- Basiscursus EHBODURFJIJ

- EHBO aan kinderen

- Reanimatie en AED

Heeft u intresse in EHBO Cursus?
Neem dan snel contact op met ons secretariaat via:
info@ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl

- Bekijk hier ons programma van de herhalingslessen 2016-2017