Reanimatie en AED

Reanimatie is een onderwer dat in de belangstelling staat.
Steeds meer mensen zien het belang in van snelle hulp bij een hartstoornis. Zij volgen daarom een opleiding, zodat zij weten wat ze moeten doen in geval van nood.
AED

Een cursus voor mensen zonder EHBO-diploma

Een reanimatiecurus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als je zo'n storing constateert.
Je leert welke controles je moet uitvoeren, hoe je de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe je 'hartmassage' moet doe (borstcompressie) en hoe je iemand zelf kunt beademen.
Als hulpmiddel wordt steeds vaker een Automatische Externe Defibrilator (AED) ingezet.
Tijdens de cursus leer je om dit apparaat te bedienen Met dit apparaat kun je een hart dat 'in de war' is, door middel van een elektrische schok 'resetten'.
Bovendien geeft het ook instructies hoe je verder moet handelen.

EHBO Vereniging Ewijk-Winssen geeft hiervoor aan belangstellende een korte cursus.
De cursus bestaat uit 1 lesavond van 3 uur en wordt afgesloten met een examen.
Als je slaagt voor het examen krijg je een certificaat.
Om dit certificaat geldig te houden, moet je éénmaal per jaar een herhalingsles volgen.
Kosten voor deze cursus bedragen € 30,-

De cursus "Reanimatie en AED" start bij voldoende deelnemers (min. 4 personen, max. 8 personen)

Meld je dus meteen aan!

Bent u al in het bezit van een EHBO Diploma?

Al vanaf 1999 behoort reanimatie tot de standaard EHBO eisen.
Met ingang van 2010 behoort het kunnen bedienen van een AED ook tot die standaard.
Deze onderwerpen maken daarom deel uit van het standaardprogramma van herhalingslessen.

Belangstelling en wilt u zich opgeven voor deze cursus?Hartstichting

Secretaris:
Wim Willems
info@ehbo-vereniging-ewijk-winssen.n