Basiscursus EHBO

Stabiele-Zijligging

De basiscursus EHBO leidt deelnemers op om adequaat eerste hulp te verlenen bij ongelukken.
Het gaat immers om de EERSTE hulp.
Om die hulp goed te kunnen bieden, moet de hulpverlener in staat zijn om de situatie goed in te schatten.
Kan hij het zelf af, moet  het slachtoffer (zelf en al dan niet met begeleiding) naar een huisarts of naar de Spoedeisende Eerste Hulp in een ziekenhuis gaan of moet 112 gealarmeerd worden?

In het geval er professionele hulp komt, neemt deze (meestal) de taak van de eerste hulpverlener over.
Soms wordt aan de EHBO-er gevraagd om door te gaan met de hulp die hij/zij verleend, of om hand en span diensten te verrichten.

Al met al wordt er van de ‘niet professionele’ eerste hulpverlener nogal wat gevraagd.
Om daar antwoord op te geven moet men voldoende stevig in de schoenen staan.
Dat bereikt hij door een gedegen opleiding, door te oefenen en door vervolgens het op peil houden van de aangeleerde kennis en vaardigheden. Een van de onderwerpen die onderdeel uitmaken van de opleiding is reanimatie, inclusief het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Ook komt verbandleer uitgebreid aan de orde.

De basisopleiding bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2,5 uur. De laatste les wordt gebruikt om de puntjes op de “i” te zetten.
De kosten (incl. lesboeken en – materiaal) bedragen € 190,00.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer de cursist daarvoor slaagt krijgt het het officiële diploma EHBO van Het Oranje Kruis.
Dit is inclusief verbandleer en reanimatie/AED.

Locatie:  Ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2, Winssen
Tijdstip: 19:45 – 22:15 uur (examen start om 19:00 uur)

Belangstelling en wil je je opgeven?

Secretaris:
Wim Willems
Mail onze secretaris

naar-boven

EHBO aan kinderen

Kinder-EHBO

Onze vereniging organiseert speciaal voor ouders van opgroeiende kinderen de cursus “Eerste Hulp aan kinderen”.
Vanaf 1 januari 2010 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld dat gastouders in het bezit moeten zijn van:
- Of een geregistreerd 
certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
van Het Oranje Kruis,
- Of in het bezit moeten zijn van een 
geldig diploma eerste Hulp
 van Het Oranje Kruis 
met de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen
.
Met andere woorden: ook voor gastouders biedt de vereniging een pasklaar antwoord. De door onze EHBO vereninging verzorgde cursus, is de officiële module van het Oranje Kruis.
In deze cursus leren de deelnemers wat belangrijk is voor hulp aan kinderen en hoe zij die hulp kunnen bieden.
De cursus wordt verzorgd door een gecertificeerde kaderinstructeur.

Omdat wij het belangrijk vinden dat veel mensen op de hoogte zijn van het verlenen van eerste hulp, ontvangt elke deelnemer het officiële cursusboek gratis.
 
Een vooropleiding in EHBO is niet nodig, wel handig. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Belangstelling of vragen?

Secretaris:
Wim Willems
Mail onze secretaris

naar-boven
Reanimatie en AED

AED

Reanimatie is een onderwerp dat in de belangstelling staat.
Steeds meer mensen zien het belang in van snelle hulp bij een hartstoornis. Zij volgen daarom een opleiding, zodat zij weten wat ze moeten doen in geval van nood.

Een reanimatiecurus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als je zo'n storing constateert.
Je leert welke controles je moet uitvoeren, hoe je de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe je 'hartmassage' moet doen (borstcompressie) en hoe je iemand zelf kunt beademen.
Als hulpmiddel wordt steeds vaker een Automatische Externe Defibrilator (AED) ingezet.
Tijdens de cursus leer je om dit apparaat te bedienen Met dit apparaat kun je een hart dat 'in de war is, door middel van een elektrische schok 'resetten'.
Bovendien geeft het ook instructies hoe je verder moet handelen.

EHBO Vereniging Ewijk-Winssen geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus.
De cursus bestaat uit 1 lesavond van 3 uur en wordt afgesloten met een examen.
Als je slaagt voor het examen krijg je een certificaat.
Om dit certificaat geldig te houden, moet je éénmaal per jaar een herhalingsles volgen.

Wil jij ook graag een cursus reanimatie en AED volgen? Meld je dan meteen aan. De lessen worden gegeven in groepen van minimaal 4 en maximaal 8 personen.

 

Bent u al in het bezit van een EHBO Diploma? Al vanaf 1999 behoort reanimatie tot de standaard EHBO eisen.
Met ingang van 2010 behoort het kunnen bedienen van een AED ook tot die standaard.
Deze onderwerpen maken daarom deel uit van het standaardprogramma van herhalingslessen.

Download hier de presentaties:
- BLS_presentatie_EHBO-EW

Belangstelling of vragen?

Secretaris:
Wim WIllems
Mail onze secretaris

naar-boven

Contact

Contact
Wilt u meer weten over onze herhalingslessen of ons cursusaanbod?
Neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden of neem contact met ons op vai onderstaande adres:

EHBO Vereniging Ewijk Winssen
Pater van Boxtelweg 24
6644 CB  Ewijk .

KvK: 09105560

naar-boven